20171220_081110

Katarina Blažina Mukavec, mag. comm.
Katarina je član Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu od 2012. godine od kad aktivno djeluje kao
predavačica za učenike unutar raznih projekata. Od 2016. godine koordinatorica je predavanja i radionica
za djecu u projektu Djeca medija te projektima Medijska pismenost u školi i obitelji, Opiši me!, Moj svijet
medija i Medijskom pismenošću protiv grupa mržnje i elektroničkog nasilja. Katarina je uz Izv. prof. dr. sc.
Danijela Labaša i Ivana Fedora, mag. comm. autorica edukativne brošure za djecu Mediji (i) naši učitelji.
Od 2017. godine Katarina je i tajnica Društva.