Popis članaka


Mikić, Krešimir (2001) Značenje medija u životu mladih, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Vol. 3, br. 1, str 251-262.

Sažetak članka: Današnje vrijeme s pravom nazivamo medijskim dobom. Mediji omogućavaju javno komuniciranje. U tom kontekstu posebice je bitan odnos …

Više

Grahovac-Pažić, Vesna (2004) Televizija i TV-reklame u medijskom odgoju, Metodika, Vol. 5, br. 9, str. 267-272.

Sažetak članka: U radu se propituje televizijski medijski odgoj prema školskoj stvarnosti. Masovni mediji su u svom nastajanju negativno karakterizirani …

Više

Ilišin, Vlasta (2003) Mediji u slobodnom vremenu djece i komunikacija o medijskim sadržajima, Medijska istraživanja, Vol. 9, Br. 2, 9-34.

Sažetak članka: U ovom prilogu analizirani su podaci iz istraživanja o ulozi medija u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj koje …

Više

Walat, Wojciech (2008) Medijsko obrazovanje u školskom sustavu, Informatologia 41, 4, 304-307.

Sažetak članka: Uočavanje problema suvremenog svijeta u području globalnih medijskih komunikacija je osnovni izazov suvremenog obrazovnog sustava. Bez cjelovite vizije …

Više

Mikić, Krešimir (2003) Obrazuju li mediji, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Vol. 5, br. 1, 85-90.

Sažetak članka: Autor ukazuje na proturječne stavove o tome obrazuju li mediji ili ne. Uvriježeno je stajalište po kojem obrazuju …

Više

Ljubetić, Maja (2010) Kriza obiteljskog odgoja i mediji, Magistra Iadertina, 5(5), 23-39.

Sažetak članka: Mediji imaju dalekosežne posljedice na razvoj djece te ugrožavaju roditeljski odgojni utjecaj. Radi utvrđivanja roditeljskih stavova o medijima, …

Više

Tolić, Mirela (2008) Aktualnost medijskih kompetencija u suvremenoj pedagogiji, Acta Iadertina, 5, 1-13.

Sažetak članka: U tekstu se analizira uloga i značenje medijske kompetencije u strukturi razvoja medijskog odgoja. Autorica pojašnjava ulogu medijske …

Više

Kommer, Sven (2001) Medijska didaktika ili medijska pedagogija? Koncepti korištenja računala u školi, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Vol. 3, br. 1, 89-96.

Sažetak članka: Autor prikazuje različite modele uporabe računala u školi. On diskutira dva pravca razmišljanja o mjestu medija u školi. …

Više

Grahovac-Pražić, Vesna (2001) Časopis kao medijski sadržaj u razrednoj nastavi, Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, Vol. 3, br. 1, 193-199.

Sažetak članka: U tekstu se govori o potrebi i značaju medijskog odgoja i stvaranja medijske kulture kod mladih osnovaca. U …

Više

Bauer, Thomas A. (2005) Medijska etika – pitanje komunikacijske kulture u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: Thomas A. Bauer u članku “Medijska etika kao pitanje komunikacijske kulture” govori o promijenjenim etičkim odnosima komunikacije u …

Više

Erjavec, Karmen; Zgrabljić Rotar, Nada (2000) Odgoj za medije u školama u svijetu Hrvatski model medijskog odgoja, 89 – 107, u: Medijska istraživanja, vol. 6 (1), pregledni rad

Sažetak članka: Put ka demokratskom odgoju djece širom je otvoren i zacrtan u mnogim europskim dokumentima i preporukama koje se …

Više

Erjavec, Karmen (2005) Odgoj za medije: od koncepta do školske prakse u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: Karmen Erjavec analizira različita značenja koja se u svijetu pripisuju konceptima medijske pismenosti i medijskog odgoja, te komparativno …

Više

Frau – Meigs, Divina (2008) Medijska pismenost i ljudska prava: obrazovanje za održiva društva, 51 – 82, u: Medijska istraživanja, vol. 14 (1), izlaganje sa skupa

Sažetak članka: Članak se temelji na zaključcima i rezultatima zajedničkog rada medijskih stručnjaka, medijskih profesionalaca i donositelja odluka u području …

Više

Garmaz, Jadranka (2010) Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi: kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medija, 310 – 332, u: Crkva u svijetu, vol. 46 (3), pregledni rad

Sažetak članka: Članak fokusira medijsku pedagogiju u području interesa medijske didaktike te ima zadaću osvijetliti neke kriterije izbora i skicirati …

Više

Hadžiselimović, Dževdet (2004) (Video)medijska pismenost, manipulacija, ovisnost, 29 – 40, u: Metodički ogledi, vol. 11 (1), pregledni rad

Sažetak članka:Kao dio šireg fenomena masmedijske kulture (video)medijska se pismenost postavlja u kontekst raznovrsnih umijeća “čitanja” kojima bi čovjek trebao …

Više

Ilišin, Vlasta (2003) Mediji u slobodnom vremenu djece i komunikacija o medijskim sadržajima, 9 – 34, u: Medijska istraživanja, vol. 9 (2)

Sažetak članka: U ovom prilogu analizirani su podaci iz istraživanja o ulozi medija u svakodnevnom životu djece u Hrvatskoj koje …

Više

Ilišin, Vlasta (2005) Roditelji kao medijski odgajatelji: komunikacija djece i roditelja o medijskim sadržajima u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: Vlasta Ilišin u svojem tekstu analizira ulogu roditelja kao medijskih odgajatelja, na temelju empirijskog istraživanja komunikacijskih i medijskih …

Više

Ivas, Ivan (2005) Govorna kultura u odgoju za medije u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: U tekstu “Govorna kultura u odgoju za medije” Ivan Ivas skreće pažnju na važnost govora kao najvažnijeg dijela …

Više

Kink, Stanislav (2009) Medijsko opismenjavanje odraslih, 222 – 227, u: Informatologija, vol 42 (3), pregledni rad

Sažetak članka: Zbog ubrzane dinamike mijenjanja medija odgoj za medije zahtijeva neprestano prilagođavanje. Komunikolozi upozoravaju na pomanjkanje zanimanja za odgoj …

Više

Košir, Manca (2002) Uključivanje knjige u obrazovni program medijske pismenosti, 77 – 89, u: Medijska istraživanja, vol. 8 (1), pregledni rad

Sažetak članka: Medijski odgoj je nezavisan predmet ili sastavni dio drugih predmeta u nastavnim programima na svim razinama obrazovanja u …

Više

Košir, Manca (2005) Knjigu u odgoj za medije u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: Manca Košir analizira ulogu knjige u odgoju za medije, kojeg promatra kao obrazovni predmet. Argumentira važnost uključivanja knjige …

Više

Livazović, Goran (2009) Teorijsko – metodološke značajke utjecaja medija na adolescente, 108 – 115, u: Život i škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. LV (21), prethodno priopćenje

Sažetak članka: Inozemna znanstvena praksa njeguje gotovo stoljetnu tradiciju istraživanja utjecaja medija na djecu i mlade. Doprinosi hrvatske pedagogijske misli …

Više

Miliša, Zlatko (2008) Određenje medijske pedagogije s komunikacijskog aspekta u: Medianali, vol. 2 (4), pregledni rad

Sažetak članka: The paper starts by defining the current problems regarding the role of the scientific discipline of media pedagogy, …

Više

Miliša, Zlatko; Tolić, Mirela (2009) Moralni relativizam i medijska socijalizacija u razvoju interkulturane komunikacije, 143 – 162, u: Medianali, vol. 3 (5), pregledni rad

Sažetak članka: Kulturni izričaji suvremenih društava ubrzano se mijenjaju, posebno pod naletom medijskog oblikovanja svijeta. Obilje novina s tih područja …

Više

Miliša, Zlatko; Ćurko, Bruno (2010) Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija, 57 – 72, u: Medianali, vol. 4 (7), izvorni znanstveni članak

Sažetak članka: Kako mediji sve češće manipuliraju informacijama i zloupotrebljavaju informacije, potrebna nam je medijska pedagogija, ali i (novi) školski …

Više

Mikić, Krešimir (2002) Uloga medija u životu djeteta do desete godine starosti, 151 – 162, u: Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, vol. 4 (1)

Sažetak članka: Dvije trećine djece između 4 i 13 godina svakodnevno gleda televizijski program i to u prosjeku skoro po …

Više

Nadrljanski, Đorđe (2006) Informatička pismenost i informatizacija obrazovanja, 262 – 266, u: Informatologija, vol. 39 (4), pregledni rad

Sažetak članka: Pojam pismenosti uvijek je dio neke kulture i tradicije, on ima svoje povijesne, političke, društvene i ideološke osobitosti. …

Više

Peković, Goran (2005) Reklama i mladi u kontekstu medijske pismenosti u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar.

Sažetak članka: Goran Peković analizira reklame u medijima kao još jedan aspekt kroz koji se prelama medijski odgoj kao disciplina …

Više

Tolić, Mirela (2009) Temeljni pojmovi suvremene medijske pedagogije u: Život i škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. LV (22), stručni rad

Sažetak članka: Medijska pedagogija za predmet svog poučavanja ima sociopedagogijske, sociokulturalne i sociopolitičke aspekte u suvremenim sredstvima (medijskog) komuniciranja, a …

Više

Tolić, Mirela (2009) Medijska kompetencija kao prevencija pri sprječavanju medijske manipulacije u osnovnim školama, 195 – 212, u: Medianali, vol 3 (6), pregledni rad

Sažetak članka: U tekstu se analiziraju dva pitanja: l. koje značenje ima medijska kompetencija u sprječavanju medijske manipulacije i 2. …

Više

Tomašić, Adriana (2008) Kulturne vrednote u masovnim medijima u: Medianali, vol. 2 (4), prethodno priopćenje

Sažetak članka: The media play an increasingly significant role in contemporary society. They shape our social, cultural and political interests; …

Više

Vidaček Haniš, Violeta; Kirinić, Valentina; Pletenac, Ksenija (2007) Odnos medijske pismenosti s ostalim elementima modela informacijske pismenosti, 69 – 85, u: Medijska istraživanja, vol. 13 (1), izvorni znanstveni članak

Sažetak članka: Sve veća izloženost djece predškolske dobi različitim vrstama medija zahtijeva i sve višu razinu razvoja medijske pismenosti. Medijska …

Više

Volčić, Zala (2003) Tko želi biti medijski pismen? Metode medijskih istraživanja i njihova primjena na koncept “medijske pismenosti”, 35 – 66, u: Medijska istraživanja, vol. 9 (2), izvorni znanstveni članak

Sažetak članka: Područje medijskih istraživanja bavi se pitanjima koja uključuju složeni proces konzumacije masovnih medija i njegov odnos s praksama …

Više

Zgrabljić Rotar, Nada (2005) Mediji – medijska pismenost, medijski sadržaji i medijski utjecaji u: Zgrabljić Rotar, Nada (ur.) Medijska pismenost i civilno društvo, Sarajevo: Mediacentar

Sažetak članka: U članku Nade Zgrabljić medijska pismenost utemeljuje se u odnosu prema komunikacijskom pravu koje se izvodi kao temeljno …

Više

Zgrabljić Rotar, Nada (2007) Suvremeni koncept medijske pismenosti kao dio komunikacijskih znanosti, Mataušić, Juraj Mirko (ur.), Komunikacijske znanosti. Znanstvene grane i nazivlje, Hrvatski studiji, Zagreb, 72 – 85

Sadržaj članka: Pod utjecajem razvoja masovnih medija i tehnoloških promjena u masovnoj komunikaciji od 70-ih godina prošlog stoljeća, na teoriji …

Više

Žitinski, Maja (2009) Što je medijska pismenost?, 233 – 245, u: Obnovljeni život, vol. 64 (3), pregledni rad

Sažetak članka: Većina novinara gleda na svijet kao na polje u kojemu će naći priču. Premda mnogo znaju o dnevnim …

Više