Mrežna stranica

Mrežna stranica projekta uključuje edukativne i zabavne sadržaje za korisnike, autorske sadržaje provoditelja projekta, sažetke tiskanih i internetskih tekstova, audio i video materijale, anketu kao sredstvo evaluacije internetske stranice i projekta te forum otvoren za sve korisnike. Pritom treba napomenuti da se na internetskoj stranici nalaze sadržaji koji su namijenjeni mlađim, ali i starijim generacijama. Osobita je pažnja na internetskoj stranici posvećena pozitivnim i negativnim primjerima medijskog izvještavanja čije sadržaje redovito mijenjamo kako bi stranica bila što aktualnija.