Kratkoročni cilj projekta

Kratkoročni je cilj ovog projekta osvješćivanje djece i mladih o nužnosti kritičkog sagledavanja medijskih sadržaja te prepoznavanje pozitivnih i negativnih strana koje mediji donose. Djeca i mladi moraju sami početi raspoznavati što je dobro (informiranost, zauzimanje za opće dobro, poticanje i razvoj demokracije, zauzimanje za slobodu javne riječi i dr.), a što je loše u medijima (prikriveno oglašavanje, nasilje, povreda privatnosti, ugleda i časti, senzacionalizam, kršenje etičkih načela i dr.), a dobar je početak u tome upravo ovaj medijski projekt. Pomoću njega, djecu i mlade upućivat će se prema korisnijem, svrsishodnijem, pažljivijem i svjesnijem korištenju medija.

 

Dugoročni cilj projekta

Dugoročni je cilj ovog projekta odgoj i obrazovanje djece i mladih o medijima kako bismo razvili njihovu svijest o važnosti medija za društvo i znanja o medijima te im ukazali na pozitivne i negativne strane masovnih medija. Naime, ukazivanjem na prednosti medija u obrazovanju djece potiču se pozitivni modeli ponašanja (razumijevanje, poštovanje i briga o drugima). S druge strane, edukacijom djece i mladih o negativnim stranama medija, ukazali bismo na povezanost nepravilnog korištenja medijskih sadržaja i njihov utjecaj na društvo / mlade (nasilje, konzumiranje droga, alkohola, tableta ili cigareta, bullying, samoubojstva, anoreksija i bulimija, maloljetničke seksualne aktivnosti), te bismo ih tako upozorili na skrivene prijetnje i opasnosti koje dolaze s korištenjem masovnih medija. Time bismo pridonijeli odgoju hrvatske mladeži u svjesne odrasle osobe i pomogli u formiranju pojedinaca koji će biti kritični prema medijima koji ih okružuju.