Izvještavanje o samoubojstvima

130

Medijsko izvještavanje o samoubojstvima zahtijeva posebnu pozornost i odgovornost novinara. Članak 16. Kodeksa časti hrvatskih novinara ističe da se „vijesti o samoubojstvima i pokušajima samoubojstava ne naglašavaju te ih treba svesti na najmanju moguću mjeru, uz poseban obzir kada je riječ o djeci“. Iako je navedena odredba uvrštena u Kodeks netom nakon slučajeva samoubojstva mladih u jednom mjestu u Republici Hrvatskoj, a čitav je slučaj plijenio veliku pozornost medija, postavlja se pitanje je li novinarima tek donošenje te odredbe bilo potrebno da bi počeli razmišljati o negativnim posljedicama takvog izvještavanja. Naime, brojna su istraživanja pokazala da je stupanj publiciteta koji se pridaje izvještavanju o samoubojstvima proporcionalan broju samoubojstava koji uslijede pri čemu se javlja tzv. “Wertherov efekt” – oponašanje ili kopiranje samoubojstava. Kako bi spriječili takva kopiranja i pomogli novinarima pri izvještavanju, stručnjaci su na temelju naputaka Svjetske zdravstvene organizacije izradili Smjernice za medijsko izvještavanje o suicidima. U njima se navode sljedeće upute: statističke podatke treba tumačiti pažljivo i ispravno; treba koristiti autentične i pouzdane izvore informacija; treba pažljivo postupati sa spontanim komentarima; treba izbjeći izvještavanje o suicidalnom ponašanju kao „razumljivom odgovoru na društvene i kulturne promjene ili degradacije“; treba izbjegavati senzacionalističke reportaže; reportažu treba svesti na najmanju moguću mjeru; treba izbjegavati fotografije umrlog, upotrijebljenog načina i scene samoubojstva; treba izbjegavati detaljan opis načina i načina nabavke sredstava. Unatoč jasnim uputama, mediji ih se rijetko pridržavaju.

 

Smjernice za medijsko izvještavanje o samoubojstvima:

http://www.dijete.hr/Dokumenti/Za%20novinare/Smjernice%20za%20medijsko%20izvjestavanje%20o%20suicidu.pdf

 

KAKO IZVJEŠTAVATI O SAMOUBOJSTVIMA:

 1. Statističke podatke treba tumačiti pažljivo i ispravno.
 2. Treba koristiti autentične i pouzdane izvore informacija.
 3. Usprkos pritisku treba pažljivo postupati sa spontanim komentarima.
 4. Uopćavanja na osnovi malih brojeva zahtijevaju posebnu pažnju i treba izbjegavati izraze kao što su “epidemija suicida” ili „mjesto s najvišom stopom suicida na svijetu”.
 5. Treba odoljeti izvještavanju o suicidalnom ponašanju kao “razumljivom odgovoru na društvene i kulturne promjene ili degradacije”.
 6. Senzacionalističke reportaže o samoubojstvima trebalo bi uporno izbjegavati, naročito kada je riječ o poznatim osobama.
 7. U reportaži treba napomenuti bilo koji mentalni problem koji je ta poznata osoba imala.
 8. Reportažu treba svesti na najmanju moguću mjeru.
 9. Treba izbjeći pretjerivanje.
 10. Treba izbjegavati fotografije umrlog, upotrijebljenog načina i scene samoubojstva.
 11. Naslovi na prvoj stranici nikada nisu idealno mesto za reportaže o samoubojstvima.
 12. O samoubojstvu ne treba govoriti kao o neobjašnjivom ili pak pojednostavljeno.
 13. Treba izbjegavati detaljan opis načina i načina nabavke sredstava.
 14. Samoubojstvo NE bi trebalo opisati kao način kojim je osoba riješila osobne probleme kao što su bankrot, akademski neuspjeh, seksualno zlostavljanje.
 15. Reportaže trebaju naglasiti utjecaj koji samoubojstvo ima na obitelj i druge preživjele, u smislu stigme i psihičke patnje.
 16. Veličanje žrtve samoubojstva kao mučenika i predmeta javne pohvale može sugerirati podložnim osobama da njihovo društvo cijeni suicidalno ponašanje.
 17. Umjesto toga, naglasak bi trebao biti na žaljenju zbog smrti te osobe.
 18. Opisivanje fizičkih posljedica neuspješnih pokušaja samoubojstava (oštećenje mozga, paraliza, itd.) može djelotvorno odvratiti od pokušaja suicida.

Primjeri neetičnog izvještavanja o samoubojstvima

Napomena: Iako su mediji u nekim slučajevima objavili fotografije maloljetnika i time u potpunosti otkrili njihov identitet, a radilo se o slučajevima u kojima je identitet maloljetnika trebao biti zaštićen, odlučili smo radi njihove zaštite zamutiti te fotografije kako bismo spriječili daljnja kršenja njihovih prava.