Informativna uloga medija

46

U današnjem društvu sve vrvi informacijama. Informacije se stvaraju, mijenjaju, prenose, kupuju i prodaju. Moglo bi se reći da bi čovjek bez informacija, bez spoznaja o novim znanjima i tehnologijama teško preživio. „Jedino su mediji sposobni pružiti nam brzo i potpuno izvješće o onom što se oko nas događa. Njihova je uloga dobiti informaciju, pročistiti je i protumačiti, pa pustiti u optjecaj.

Naročito moraju motriti na tri vlasti – izvršnu, zakonodavnu i sudsku.“1 Iz toga proizlazi važnost medija i njihove slobode. Mediji su ti koji svakom čovjeku, po relativno niskim cijenama, omogućuju pristup novim informacijama i novim znanjima. Kako je rekao France Verg „sredstva javnog priopćavanja su javne pozornice koje omogućuju razotkrivanje društvenih problema, sukoba i institucija“.2

Novinari svojim pisanjem mogu učiniti mnoga dobra djela, „nahraniti“ ljude brojnim informacijama od velike važnosti za njihovu okolinu te osigurati svima pravo da budu informirani i da te informacije prenose dalje. „Mediji u procesu društvene komunikacije omogućuju da se društveni problemi stave na javnu ocjenu i da javnost može o njima dati svoj sud, pa i odlučivati o njima.3 (…) Danas je jasno da je javno komuniciranje dio industrije kulture, koja je dio gospodarstva i djeluje prema zakonitostima tržišta, ali njihovi proizvodi (novine, TV, radio, knjige, film i sl.) ključni su za stvaranje dojmova, doživljaja i osjećaja, koji nam omogućuju razumijevanje svijeta.4“ Sve to predstavlja pozitivnu stranu novinarstva.

 

____________________________________

1 Bertrand, Claude Jean (2007) Deontologija medija, Zagreb: 18.

2 Plenković, Mario (1996) Journalism and Democracy, 47-55., Informatologia 28.

3 Gavranović, Ante (2006) Medijska obratnica, Sveučilišna knjižara, Zagreb: 89.

4 Peter Golding i Graham Murdock prema Malović, Stjepan (2007) Mediji i društv,. Sveučilišna knjižara, Zagreb: 10.

Primjeri informativne uloge medija

Televizijski primjeri informativne uloge medija