Medijski odgoj – siguran put ka zdravome suživotu s medijima

10300958 678592098842686 7921688177577753269 N

O medijima i zdravlju, s posebnim osvrtom na potencijalne negativne učinke medija na zdravlje djece i mladih, govorio je u petak 25. travnja u Daruvaru član Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu novinar Ivan Uldrijan. Predavanje je održano u Daruvarskim toplicama u okviru Sajma zdravlja koji je, treću godinu zaredom, od 23. do 26. travnja organizirala Udruga za promicanje afirmacije mladih u društvu “Impress”.

Predavač je, uvodeći u temu, spomenuo mnoge pozitivne uloge koje mediji ostvaruju u životu suvremenoga čovjeka, te je u tom smislu istaknuo i vrlo aktualan odnos medija i zdravlja. Mediji, naime, informiraju i o zdravlju i bolesti, ali ujedno i utječu na stavove i ponašanja, pa edukativnim prilozima i afirmiranjem zdravih stilova života mogu sudjelovati u preventivnim nastojanjima medicinske struke. S druge, pak, strane – istaknuo je Uldrijan – postoje i mnogi rizici, pa je poseban naglasak u predavanju stavio na moguće štetne načine korištenja medijima, kao i na sadržaje koji mogu negativno utjecati na zdravlje i ponašanje djece i mladih.

Upozorio je, pritom, na probleme koje može prouzročiti dugotrajno svakodnevno korištenje medijima, te nekritičko “konzumiranje” medijskih sadržaja. Pozivajući se na podatke Američke pedijatrijske akademije, spomenuo je neke moguće zdravstvene probleme, poput utjecaja medijskoga nasilja na ponašanje, pretjerane prisutnosti seksualnosti u medijima kao i nove izazove koje u tom smislu donose novi mediji, utjecaj na pretilost, poremećaje prehrane, ranije konzumiranja duhana, alkohola i drugih štetnih tvari, kao i neke druge potencijalne probleme. Istaknuvši sustavan medijski odgoj od najranijih dana kao jedini siguran put ka zdravome suživotu s medijima, izdvojio je i nekoliko savjeta, ponajprije roditeljima, za poticanje medijske pismenosti u “krilu” obitelji. Na kraju predavanja ukratko je predstavio djelovanje Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu, te projekt “Djeca medija”.

 

Autor: DKMK

Fotografija: David Batinović, fotografija preuzeta s Facebook stranice udruge Impress